ZAKRES USŁUGUsługi księgowe:

 • Księgi handlowe (księgowość pełna)
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa
 • Kadry i płace


Doradztwo prawne:

1) Prawo handlowe i cywilne

 • rejestracja podmiotów gospodarczych (CEIDG, KRS)
 • zakładanie spółek prawa handlowego, w tym S24
 • obsługa korporacyjna
 • umowy gospodarcze
 • opinie prawne
 • projekty pism procesowych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi
 • egzekucja należności

2) Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • bieżące doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
 • reprezentacja Klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz przed sądami powszechnymi

3) Prawo administracyjne

 • opinie prawne
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

4) Prawo zamówień publicznych

 • obsługa prawna zamawiających
 • obsługa prawna wykonawców


Doradztwo podatkowe:

 • Bieżące doradztwo w formie ustnej i pisemnej
 • Opinie prawno-podatkowe
 • Wnioski o interpretację prawa podatkowego
 • Audyty podatkowe
 • Postępowania podatkowe i karno-skarbowe
 • Optymalizacje podatkowe
 • Podatkowe aspekty fuzji, przejęć i przekształceń przedsiębiorstw
 • Międzynarodowe prawo podatkowe


Szkolenia:

 • z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości
 • z zakresu prawa zamówień publicznych
 • z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw