ZESPÓŁ


 • Anna Derlatka

  Absolwentka studiów prawniczych i ekonomicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej podmiotów gospodarczych. Jej klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego, polskie i zagraniczne. Wielokrotnie reprezentowała klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed Urzędami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  Praca stanowi przede wszystkim jej pasję, co motywuje ją do stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu podatków oraz rachunkowości.
  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu Ordynacji Podatkowej, podatku od towarów i usług oraz rachunkowości.
  Dba o jakość usług świadczonych w każdym z obszarów – prawa, podatków i rachunkowości. • Iwona Bielecka-Latos – Doradca podatkowy, Radca prawny

  Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, aktualnie doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (akredytacja Urzędu Zamówień Publicznych).
  Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale podatkowym międzynarodowej kancelarii prawnej, spółce consultingowej z tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz dziale prawnym spółki giełdowej.
  Posiada uprawnienia doradcy podatkowego (nr wpisu 12995) oraz radcy prawnego (nr wpisu KL-1237).
  Specjalizuje się w obsłudze spółek handlowych, umowach gospodarczych oraz prawie podatkowym. • Cezary Sobura – Radca prawny

  Absolwent studiów prawniczych i administracyjnych. Odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, podczas której uzyskał wiedzę merytoryczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu radcy prawnego. Uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach pod numerem KL 1209.
  Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kilkanaście lat w kancelarii specjalizującej się w postępowaniu egzekucyjnym i wieczystoksięgowym.
  Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach i szkoleniach.
  Specjalizuje się w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych.


Eksperci


 • Maria Lech-Bielecka – Zamówienia publiczne

  Posiada szeroką wiedzę z zakresu zamówień publicznych, którymi zajmuje się do 1996 roku. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, jak i wykonawców.
  Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec – od lat prowadzi zajęcia dla studentów oraz szkolenia dla pracowników zamawiających i wykonawców. Do roku 2007 pełniła funkcję arbitra z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od roku 2010 wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Gospodarki w obszarze zamówień publicznych.


 • Ewelina Szrek – Prawo handlowe

  Radca prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym oraz sprawach związanych  z obrotem międzynarodowym oraz transgranicznym zatrudnieniem. Wielokrotnie uczestniczyła w tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek krajowych i zagranicznych oraz zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw firm polskich za granicą. Prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa własności intelektualnej i prawa pracy. Zajmuje się również dochodzeniem należności od zagranicznych dłużników.


 • Bartłomiej Żyłka – Prawo europejskie i międzynarodowe

  Prawnik, doktorant Uniwersytetu Śląskiego. Odpowiada za obsługę podmiotów zagranicznych oraz doradztwo w zakresie transakcji z elementem międzynarodowym.