DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO


Działalność pro bono

Cenimy działania podejmowane dla dobra innych, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami non profit.
Na chwilę obecną obsługą prawną i księgową objęliśmy przede wszystkim fundację naszych przyjaciół „Kochaj mnie po prostu” (www.kochajmniepoprostu.pl).
Zainteresowanych obsługą na zasadach niekomercyjnych prosimy o kontakt.