CENNIK


Nasze ceny są każdorazowo negocjowane z Klientem. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości włożonej pracy, profilu działalności, rodzaju ewidencji, ilości dokumentów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Usługi księgowe:

  • Pełna księgowość – już od 500 zł netto miesięcznie
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – już od 100 zł netto miesięcznie
  • Ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa – już od 90 zł netto miesięcznie
  • Kadry i płace – już od 30 zł netto za osobę miesięcznie

Doradztwo podatkowe – wynagrodzenie ustalane indywidualnie, możliwa współpraca  godzinowa oraz w ramach stałych abonamentów.

Doradztwo prawne  – wynagrodzenie ustalane indywidualnie, możliwa współpraca  godzinowa oraz w ramach stałych abonamentów.

Szkolenia – wynagrodzenie ustalane w zależności od tematyki, liczby godzin i liczby uczestników.